Optymalizacja kosztów Tag

Cross-selling, czyli sprzedaż krzyżowa, polega na oferowaniu klientowi produktów lub usług dodatkowych, które są powiązane z głównym produktem, który klient zamierza zakupić. W kontekście hotelarstwa, jeśli klient rezerwuje pokój, poprzez technikę cross-sellingu możemy mu zaproponować dodatkowe usługi lub produkty, które mogą wzbogacić j