Wirtualna księgowość

Cross-selling, czyli sprzedaż krzyżowa, polega na oferowaniu klientowi produktów lub usług dodatkowych, które są powiązane z głównym produktem, który klient zamierza zakupić. W kontekście hotelarstwa, jeśli klient rezerwuje pokój, poprzez technikę cross-sellingu możemy mu zaproponować dodatkowe usługi lub produkty, które mogą wzbogacić j

Wczesne przygotowanie i wdrożenie KSeF może być kolejnym krokiem w kierunku doskonałości operacyjnej, który przyniesie korzyści nie tylko hotelowi, ale także jego gościom i partnerom biznesowym. E-faktury mogą przyczynić się do zwiększenia przejrzystości, łatwiejszej komunikacji z kontrahentami i efektywniejszego zarządzania finansami.